Vahlersvik Bokaffär

Välkomna!

Min digitala bokaffär är nu populerad med två böcker

365 Haikudikter

Min förstlingbok är ett poesibarn. 365 Haikudikter. En dikt för varje dag under ett år. Även två udda inslag smög med, två längre dikter, en bastard och ett val. En kort diktstund till morgonkaffet, en liten dikttanke till lunch eller kanske en dikt innan sänglampan släcks. En stund för Dig själv och Dina reflektioner.

reINTROVERTrospektivt

Min andrabok är betraktelser ur mitt skrivarliv. Tidigare och aktuella skrifter som rör sinne, själ, hjärta och smärta där min äldres vishet står mot min ungdoms prövelser. Går ungdomens prägling att ändra med den äldres erfarenhet eller är vi fångade till att falla i ”barndom” när omständigheterna, vilka de nu än är, inte står i konjuktion?  Kan poesin se bortom våra själsliga skalskydd?

Böckerna är publicerade på Publit.se och går att beställa nedan via min widgetshop på Publit.  

This function has been disabled for Vahlersviks Foto.